Rigth now get betting bonus from bookmakers

The Betst bookmaker bet365 uk best odds.

Áraink

Írta: Super User. Beküldve: A Centrumról.

Új szolgáltatói árak: 2023. Január 01-től!

 

Sportirányzat

 

óra és bérlet díjak

Bowling

2200

4.000,-

Squash

1800

3.200,-

Fitnesz

800

1.700,-

Bowling 10-es bérlet

19.800

32.000,-

Squash 10-es bérlet

16.200

24.000,-

Fitnesz 10-es bérlet

5600

14.000,-

Diák Squash bérlet   10-es

5600

19.500,-

Bowling bérlet 5-ös

5200

17.500,-

Squash bérlet 5-ös 

4400

13.000,-

Diák Bowling bérlet  10-es

5600

24.000,-

Diák Fitnesz bérlet   10-es

4800

10.500,-

Bowling bajnokság csapat / szezon

30.000

45.000,-

 

                       

 

Házirend

Írta: Super User. Beküldve: A Centrumról.

HÁZIREND

A Házirend célja, hogy meghatározza a Centrum Sport- és Szabadidő Központban  tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Előírja továbbá a Centrum Sport- és Szabadidő Központ  rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Szolgáltatásaink használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, illetve az ezen Házirendben foglaltakat.

A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  területén tilos:

 • a dohányzás, kivéve, a vonatkozó törvényi rendelkezések szerint e célra szabályosan kijelölt területet (1999. évi XLII. törvény),  kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása
 • minden olyan tevékenység, amely a Centrum Sport- és Szabadidő Központ  szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele
 • az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben lehet igénybe venni:

Hétfő – Péntek: 15.00-22.00 óráig,  Szombat: 15.00-22.00 óráig Vasárnap: 10.00-19.00 óráig  ill. előzetes egyeztetés alapján igény szerinti nyitással.

A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  szolgáltatásait igénybe vevő vendég kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a létesítményt időben elhagyni.

Amennyiben a Centrum Sport- és Szabadidő Központ  területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen  célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet és esetleg azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, ha azt előzőleg (a reklámanyag készítésekor) nem jelezte.

A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  a sportszolgáltatásokat igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki.
A vendégek biztonsága érdekében, a Centrum Sport- és Szabadidő Központ  rendőrségre bekötött riasztóval rendelkezik.

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég, az igénybevett sport szolgáltatás ellenértékét a jól látható helyen kifüggesztett árjegyzékben foglaltak szerint köteles megtéríteni.

Az állandó és előre befoglalt pályák a birtokba vétel előtt 24 órával mondhatók le térítésmentesen. Ellenkező esetben a foglalást végző vendég köteles a lemondásra nem került pálya díjat megtéríteni.

A bérletek pénzre vissza nem válthatók. A fallabda/bowling bérlet, valamint a fallabda/bowling órajegy alkalmanként 60 perces órát tartalmaznak. A spinning bérlet ill. a spinning órajegy alkalmanként 55 perces órát tartalmaz. A tornatermi órák látogatására alkalmas  bérlet ill. a tornatermi órajegy alkalmanként 55 perces órát tartalmaz. A bérletek névre szólóak. Az órákra való várakozás idején a társalgó részen illetve a játék/sportterek előtti vendégtérben kell tartózkodni.

Sportszolgáltatásaink igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend- és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni.
A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A Sport Presszó kiszolgáló pultban értékmegőrző szekrény igénybe vehető. A talált tárgyakat minden vendég a recepción (Sport Presszó kiszolgáló pultban ) köteles dokumentálás mellett leadni.

A létesítmény területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül azt jelezni. Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 • Mentők            (baleset esetén)                           104
 • Tűzoltóság       (tűz esetén    )                             105
 • Rendőrség       (rendbontás esetén)                     107

A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti.
A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  üzemeltetője fenntartja a jogot a létesítmény egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Az órarendet valamint az oktató személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja.

A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára a  recepción és a honlapon (www.bowlingcentrum.hu), elérhető és áttekinthető. A Centrum Sport- és Szabadidő Központ  üzemeltetését a Modinvest Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u.39. 06-77-521-160 , 06-30-399-7195) végzi.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

Sport Presszó

A sportlétesítményben az üzemeltető „Sport Presszó” elnevezésű büfét üzemeltet. A büfében árusított termékek árai jól látható helyen kerültek elhelyezésre. A kiszolgáló pultban csak az üzemeltető alkalmazásában álló személyek tartózkodhatnak.

Öltözők

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére, az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözőtérben térítésmentesen öltözőszekrényt biztosít, melyet a személyzettől lehet igényelni. Az öltözőszekrény  kulcsa a létesítményben tartózkodás alatt a vendégnél van. A kulcs elvesztése esetén azonnali, 3 000 Ft zárcsere díjat köteles fizetni.

Az öltöző- és zuhanytérben, papucs használata ajánlott. A létesítmény területén és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (dugulás, szennyeződés) a mielőbbi javítás érdekében haladéktalanul jelezzék a recepción.

Bowling pályák

14 éven aluli gyermek a sporttérben csak nagykorú felnőtt felügyeletében tartózkodhat! A pályákra csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni és edzeni. A teremben tiszta váltócipő használata kötelező! A pályatérre lépni kizárólag zokni viselése mellett a rendszeresített bowling cipő használatával engedélyezett. A helyszínen csere cipő vehető igénybe térítésmentesen. Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő viselete tilos. A játék/sport terekbe étel és ital nem vihető be. Az sport/játékteret kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és rendeltetésszerűen lehet használni.

 • A pályákat csak rendeltetés szerint lehet használni, a játékostársak vagy más vendégek zavarása tilos.
 • A bowling pálya gurító terébe belépni szigorúan tilos és balesetveszélyes.
 • A pályák használata csak a játékszabályok szerint, mások zavarása nélkül megengedett.
 • Használat után a cipőket az arra rendszeresített tárolókra köteles minden vendég elhelyezni.
 • A játék során kizárólag a Sport Presszó-ban vásárolt étel- és italféleségek fogyaszthatók.

Fallabda pályák

14 éven aluli gyermek a sporttérben csak nagykorú felnőtt felügyeletében tartózkodhat! A pályákra csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni és edzeni. A pályákra csak tiszta, világos talpú, váltócipőben lehet belépni! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és utcai ruha viselete tilos. A játék/sportterekbe étel és ital nem vihető be. A játék/sportteret kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra lehet használni. A játék csak zárt ajtók mellett engedélyezett. A pályákon a szolgáltatás igénybevételére jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat. A pályákon a szolgáltatás igénybevételére jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat. A játékidő a foglalás időpontjától indul. A pályákon a játékidő pontos betartása kötelező. A pálya a szabályoknak megfelelően vehető igénybe, a pálya épségének megóvása kötelező. A kölcsönzött ütők, a vendégnek felróható sérülése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé. A pályákat kizárólag rendeltelésüknek megfelelően minden vendég saját felelősségére használhatja. A pályákra a játékfelszereléseken kívül minden más eszköz (mindennemű folyadék, ételt, stb.) a balesetveszély miatt és pálya sérülésének elkerülése érdekében szigorúan tilos.
A szabályt megszegőivel szemben üzemeltető a pálya azonnali elhagyása szankció alkalmazhatja.

Torna terem

Higiéniai okokból csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni és edzeni. A teremben tiszta váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és ruha viselete nem megfelelő!

Az órákon résztvevő elfogadja az oktató szakértelmét, aki az órarendben feltüntetett stílusú órát saját struktúrája és tematikája szerint megfelelő szakértelemmel vezeti le. Az órák 55 percesek. A foglalkozások közötti szünetben, a teremben nem lehet tartózkodni (takarítás, szellőztetés, a következő órára való felkészülés miatt).

A személyi higiénia fenntartása végett, kérjük a tornaszőnyegek, kerékpárok (különös tekintettel az érzékelő- és kapaszkodó felületekre ) használat utáni fertőtlenítését. Az eszközöket, azok használatát követően, minden használó az erre rendszeresített tároló helyekre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Az órarendet valamint az oktató személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja.

Gyermekmegörző

A Bowling Centrum  Sportcentrumban külön erre a célra gyermekmegőrző nincs kialakítva. A 14 éves kor alatti gyermekért az a nagykorú felnőtt vállalja a  felelősséget, akivel a gyermek a Centrum Sport- és Szabadidő Központ  területére érkezett  ill. akivel, az idő alatt, míg a  Centrum Sport- és Szabadidő Központban van, ott tartózkodik.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Kellemes kikapcsolódást és testi, lelki felfrissülést kíván a Centrum Sport- és Szabadidő Központ csapata!

Kiskunhalas, 2015. július 14.

 

 

 

Ünnepi Nyitvatartás !

Írta: Bor Peti. Beküldve: A Centrumról.

Tisztelt Vendégeink ! / tisztelt formaszabászok /

A Bowling Centrum ünnepi NYITVATARTÁSA :

Vasárnap : / 05 / Nyitva !

      Hétfő : / 06 / Zárva  !

 

     Kellemes Ünnepeket !

Szolgáltatásaink

Írta: Super User. Beküldve: A Centrumról.

 • 3 db a Fallabda Szövetség által minősített vakolt típusú klímatizált squash pálya
 • 4 db madzagos rendszerű automata bowling pálya
 • 80 m2 fitness terem modern Spinning kerékpárokkal és Gymstick, TRX, Core, gerinc tréning és köredzésekhez használt sportfelszerelésekkel
 • KARAKAL sportfelszerelések
 • Squash oktatás, tanfolyamok felnőtteknek és igény szerint gyerekeknek is
 • minősítéssel rendelkező Spinning, Fitness,  squash edzők
 • Büfe, bár
 • fallabda ütők húrozása, kiegészítő sportfelszerelések forgalmazása
 • családi, baráti rendezvények lebonyolítása akár 20-40 főig
 • versenyek szervezése cégek, csoportok számára, egybekötve szolgáltatásainkkal
 • ingyenes parkolás a Bowling Centrum körül
 • diák, csoportos, családi és bérleti kedvezmények
 • bankkártyával, K&H Szép Kártya, MKB Szép Kértya és OTP Szép Kártya elfogadó hely
 • Mastercard, Visa, V-Pay, Maestro elfogadó hely
 • a Centrum területén ingyenes WiFi szolgáltatás vendégeinknek
 • előzetes egyeztetés alapján rendezvényekre melegkonyhai szolgáltatás

 

       

Fontos tudni

Írta: Super User. Beküldve: A Centrumról.

 • Az órák kezdése előtt legalább 10 perccel jelenj meg!
 • Belépéskor kérjük a bérletet a recepciónál érvényesíttetni.
 • Szekrénykulcsot a revepciónál adunk ki.
 • Bérletedet jól őrizd, mert az elveszett bérleteket nem áll módunkban pótolni.
 • A BÉRLETEK ÉS A KEDVEZMÉNYEK EGY SZEMÉLYRE SZÓLNAK ÉS A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZEVONHATÓK!
 • A BÉRLETVÁSÁRLÁSSAL ÉS HOSSZABBíTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK MINDENKIRE EGYFORMÁN ÉRVÉNYESEK, EGYEDI ELBíRÁLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!
 • Diákkedvezményt csak érvényes, nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező, 25 év alatti Vendégeinknek tudunk adni
 • Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk személyes tárgyaitokat (pénz, óra, ékszer) a zárható szekrényekben szíveskedjetek hagyni.
 • Csak akkor jelentkezz be, ha biztosan el tudsz jönni! Ha nem mondod le, az órát ki kell fizetned!
 • Edzéseinken csak tiszta váltócipőben vehetsz részt.
Bookmaker No1 in The UK - WilliamHill UK by w.artbetting.net

Copyright © 2015. Centrum Sportközpont  [squash * bowling * finess terem]   Built with HTML5 and CSS3

neoarted web and graphics design
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net